Má cesta k orientálnímu tanci

Má cesta k orientálnímu tanci Historii orientálního tance se nechci zabývat, ale o co se chci s Vámi podělit, je moje cesta k orientálním tanci. Můj taneční příběh začal zcela obyčejně. Bylo mi 7 a já se přihlásila do tanečního kroužku na ZUŠ. Na základní umělecké škole jsem strávila celkem šest let. Za tu dobu jsem si vyzkoušela styly - balet, výrazový tanec, lidové tance až po moderní. Když jsem začala plánovat svůj absolventský koncert na ukončení studia, má učitelka prohlásila větu, která ovlivnila můj taneční život na hodně dlouho. “Holka, bude Ti no na nic, stejně se tím nikdy živit nebudeš.” Dnes bych se k tomu postavila jinak, ale jako náctiletá jsem se stáhla a tím mé nízké sebevědomí ještě prohloubila. Dlouhých devět let jsem se na tanec jen dívala, protože jsem měla pocit, že neumím tančit. Těch let co jsem promarnila. No a jednoho dne se to stalo. Do naší vesnice přivítala břišní tanečnice. Tanec mě uchvátil po první hodině, na...
Read More