V ČEM JE NAŠE KOUZLO

A PROČ SE K NÁM PŘIDAT?

O projektu

Ženství 

Žena je bohyně. Společně hledáme naši vnitřní sílu a nalézáme cestu k sebe-lásce.

Krása

Každá žena je krásná. Dovolme si ukázat i svoji vnitřní krásu a spolu tak rozkvést v plné síle.

Radost

Radujme se. Společně se radujeme z tvořivosti, tance, dětí a her.

Společný růst

Rosteme společně s dětmi. Učíme se vzájemnému respektu.

Propojení

Propojujme naše dary navzájem. Otvíráme náš kruh všem spřízněným duším.

Mateřství

Mateřství je dar. Objevujme jej a prožívejme.

NAŠE HODNOTY


 

Žena je bohyně, její síla je v lásce. Nalézáme svou sílu a pomáháme ji objevovat a prožívat i vám. Ženství a mateřství je nádherný dar a užívat si ho v plné ženské síle je to, co chceme šířit dál.

Pomáháme ženám hledat v sobě ženskou krásu a sebe-lásku.

Propojujeme moudré a vědomé ženy. Každá žena je jedinečná. Baví nás se obohacovat a vzájemně se inspirovat od moudrých, “rozkvetlých” žen z různých oblastí.

Hledáme alternativy. Jsme pečlivé, máme se rády. Společně jdeme cestou ohleduplnosti a respektu. K sobě, partnerům, rodičům, dětem a přírodě.

Milujeme a rosteme skrze lásku.

Rosteme společně i samy v sobě. S láskou, v souladu s přírodou.

Objevujeme krásu. Jsme krásné. Každá žena je krásná. Pomůžeme vám objevit vaši krásu a nechat ji rozkvést.

Radujeme se. Z deště, slunce, sněhu. Radujeme se z tvořivosti, tance, vůní, dětí a her. A společná radost je povzbuzující.

Učíme se a inspirujeme se životem

Náš kruh je otevřen všem, kdo chce být součástí.

TĚŠÍME SE NA VÁS

Na naše společné setkání, sdílení, povzbuzení a inspiraci...